Pisanje poročil v jeziku HTML

Leon Kos

30. november, 1998

Abstract:

This is article presents template document for writing HTML documents with UNICODE (UTF-8) character notation. It can be used as template for reports and such.

Uvod

To poročilo prikazuje osnovne sestavke za izdelavo poročila katerega lahko uporabite kot osnovo, kateri le popravite vsebino in jo ustrezno razširite.

Za urejanje besedila uporabite navaden ASCII editor kot sta edit ali notepad za okolje Windows. Pretvorba iz urejevalnikov besedil (Word, Wordperfect, ...) ni dovoljena, ker je pretvorba bolj oblikovna kot vsebinska.

Zaradi prenosljivosti in univerzalnosti je trenutno najbolje uporabiti standard UNICODE, ki naše črke dovolj dobro podpira v vseh brskalnikih.

Tabela slovenskih črk v standardu UNICODE
mali c č
mali s š
mali z ž
veliki C Č
veliki S Š
veliki Z Ž

Pisanje naših črk je lahko težavno zato predagam, da pišete naše črke tako kot vam najbolj ustreza in zamenjate (FIND/REPLACE) v Unicode šele na koncu.

Teoretične osnove

Besedilo je sestavljeno iz tabel, slik in enačb. Pisanje enačb ni dovolj dobro podprto v brskalniki, zato je za enostavne enačbe najlažje uporabiti ASCII znake. Grške črke pišemo kar opisno (alfa, beta, theta, ...). Za zahtevneje enačbe naredimo gif slikico, ki jo dobimo z zajemom strani v urejevalniku enačb. Podrobnejša navodila dobite v drugih navodilih.

Možna so tudi sklicevanja na literaturo[1].

Primer slikice: Toplotna prevodnost

Slika toplotne prevodnosti

Primer ASCII enačbe: f(x) = int_0^Pi sin(x)/x dx

Literatura

1
G. Niemann and H. Winter.
Maschinenelemente, Band I, II in III.
Springer Verlag, 1981.

2
Roy A. Plastock and Gordom Kalley.
Theory and problems of computer graphics.
Schaum outline series. McGraw-Hill, 1986.

Leon Kos
1998-11-30